BẢNG GIÁ VPS TRIAL


Bảng Giá VPS Trial Bng Giá VPS VN

VPS A1

25.000 / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS A2

35.000 / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS A3

60.000 / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS A4

150.000 / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B1

30.000 / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B2

40.000 / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B3

70.000 / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B4

170.000 / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux