BẢNG GIÁ VPS VN


Bảng Giá VPS Trial Bng Giá VPS VN

VN1

100.000 / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VN2

160.000 / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VN3

260.000 / 1 Tháng


 • CPU: 3 CORE

 • RAM: 3 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VN4

340.000 / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux